Utgivelser/Work

Utgivelser/
Work

Dette blir mellom oss, roman, Gyldendal (2020)
Litt redd, bare, roman, Gyldendal (2021)

Internasjonale utgivelser:
Dette bliver mellem os, Carlsen (Danmark, 2021)
Som det var før, Gads Forlag (Danmark, 2022)


ENGLISH
This Stays Between Us (Novel, Gyldendal 2020. Published in Denmark at Carlsen, 2021)

Just a Little Scared (Novel, Gyldendal 2021. Published in Denmark at Gads Forlag, 2022)