Om/About

Alexander Kielland Krag

Alexander Kielland Krag (1992) er født og oppvokst i Oppegård utenfor Oslo. Han har en bachelorgrad i medievitenskap og en mastergrad i retorikk og kommunikasjon fra Universitetet i Oslo. Han er bosatt i Oslo og arbeider som kommunikasjonsrådgiver.

Han er forfatter på Gyldendal Norsk Forlag.

Agent: Gyldendal Agency.


ENGLISH
Alexander Kielland Krag (1992) is born and raised outside Oslo, Norway.

He is an author on Gyldendal (Norway).

Literary agent: Gyldendal Agency.