Om Alexander Kielland Krag

Alexander Kielland Krag er skribent og kommunikasjonsrådgiver.

I 2020 ga han ut romanen Dette blir mellom oss (Gyldendal).